System VoIP dla 200 użytkowników wirtualizacja VMware

System VoIP dla 200 użytkowników wirtualizacja VMware

System VoIP na przykładzie wdrożenia w firmie z branży ubezpieczeń z dwoma oddziałami. Główna siedziba Łódź i drugi oddział w Krakowie. Firma pracuje w sektorze ubezpieczeń, a komunikacja z klientem jak i pomiędzy użytkownikami powinna być na jak najwyższym poziomie. Z jakim problemami borykał się klient przed wdrożeniem ?

 • dwa osobne systemy w poszczególnych oddziałach (zewnętrzni dostawcy usług),
 • wysokie koszty połączeń pomiędzy pracownikami,
 • brak nagrywanych rozmów,
 • duża ilość delegacji w celu prowadzenia wspólnych spotkań w zespołach,
 • brak centralnego zarządzania,
 • ograniczona ilość raportów z połączeń,
 • duża ilość połączeń „porzuconych” brak wiedzy w tym zakresie.

Profil klienta 

Firma ubezpieczeniowa, która świadczy usługi w siedzibach firm i ich oddziałach na terenie całej Polski, zarówno w zakresie budynków biurowych, hal produkcyjnych, magazynów, jak i terenów zewnętrznych przynależnych do firmy. Firma Obsługuje szpitale i kliniki na terenie całej Polski w bardzo szerokim zakresie usług.

Ilość oddziałów 

 • Główna siedziba w Łodzi – 120 pracowników,
 • Drugi oddział w Krakowie – 70 pracowników,
 • Pracownicy regionalni pracujący w terenie – 10 pracowników.

Rozwiązanie 

Dzięki doświadczeniu naszych pracowników został zaproponowanych i wdrożony system IPT VoIP PBX, który pozwala na rozwiązanie typu Enterprise wraz z rozproszonymi jednostkami. Klient otrzymał ekonomiczny system połączeń pomiędzy jednostkami. Dodatkowo platforma pozwala na dużą ilość zaawansowanych raportów jak i tworzenie telekonferencji, video-konferencji co niewątpliwie ułatwia komunikację zespołową.

Technologicznie

Infrastruktura została zbudowana na znanej wirtualizacji VMware. Workstation to komercyjny pakiet oprogramowania, który pozwala na tworzenie i uruchamianie wirtualnych serwerów. Fizycznie infrastruktura bazuje na rozwiązaniu serwerowym marki Dell, który zapewnia wysoką jakość SLA.

Minimalne wymagania systemu VoIP to:

procesor quad-core 2.6+ Ghz,
pamięć 8GB RAM,
minimum 500GB na dysku do nagrań,
stabilne, symetryczne łącze internetowe.

Klient do swojego biura dostarczył symetryczne połączenie internetowe o wysokich parametrach dzięki technologii światłowodowej, poprawa konfiguracji poszczególnych parametrów w sieci klienta pozwoliła na optymalizację „ruchu” sieciowego w biurach.


Efekty końcowe

Zostało wdrożone rozwiązanie VoIP Enterprise IPT, które pozwala aktualnie na komunikację dla 200 użytkowników natomiast zasoby serwerowe jak i zapas możliwości samego oprogramowania pozwalają na rozbudowę nawet do 500 użytkowników. System komunikacji został zbudowany w architekturze zapewniającej bardzo wysoką dostępność oraz ciągłość pracy, składa się z dwóch serwerów VoIP pierwszy jest urządzeniem głównym, a drugi zapasowym, na którym są replikowane dane. Wszystkie urządzenia systemu VoIP są zarządzane zdalnie co znacząco eliminuje konieczność wizyt w poszczególnych oddziałach.


Podsumowując uzyskane korzyści i dodatkowe narzędzia systemu:

 • bezpłatna komunikacja pomiędzy oddziałami / pracownikami wewnętrznymi,
 • skuteczniejsza komunikacja z klientem,
 • brak zajętości na liniach telefonicznych,
 • web czat z klientem bezpośrednio z strony www,
 • webmeeting czyli konferencje video,
 • telekonferencje,
 • IVR – cyfrowa recepcjonistka,
 • brak połączeń „porzuconych”,
 • system raportujący (automatyczne wiadomości e-mail),
 • centralne zarządzania,
 • zdalny serwis,
 • możliwość analizy czasu pracy pracowników zdalnych.