Panel Operatorski

Panel operatorski jest praktycznym rozwiązaniem zastępującym konsole sekretarskie, które zajmują bardzo dużo miejsca. Dodatkowo panel operatorski rozszerza ich funkcjonalność np. o monitorowanie czasu trwania połączenia. Kolejną zaletą panelu operatorskiego, jest brak potrzeby kupna wielu konsol. Dzięki dostępowi do panelu za pomocą strony www, do konsoli może mieć dostęp każdy z pracowników, z dowolnego stanowiska.

Prezentowane informacje:

 • graficzne przedstawienie aktualnego stanu centrali oraz numerów wewnętrznych,
 • czy numer wewnętrzny jest zalogowany czy nie
 • czy użytkownik w danym momencie rozmawia
 • czy jest to rozmowa wychodząca czy przychodząca
 • jak długo trwa rozmowa
 • z jakim numerem prowadzona jest rozmowa
 • stan linii miejskich
 • stan kolejek, grup ACD
 • informacje o zaparkowanych połączeniach
 • możliwość zestawiania połączenia za pomocą myszki
 • możliwość rozłączania połączeń za pomocą myszki
 • możliwość transferu połączenia za pomocą myszki
 • dostęp do panelu zabezpieczony hasłem