Raporty CDR i billingowanie połączeń

Raporty CDR – dostarczają dane statystyczne oraz pozwalają na kontrolowanie wydatków w firmie.

 • raporty o połączeniach: wychodzących, przychodzących, nieodebranych, odebranych, o statusie zajętości, niezrealizowanych
 • informacje o czasie połączenia oraz o czasie rozmowy
 • sortowanie raportów
 • po czasie trwania
 • po numerze źródłowym
 • po numerze docelowym
 • po dacie
 • po statusie
 • eksport danych do pliku csv
 • możliwość billingowania połączeń wychodzących,
 • definiowanie stawek w zależności od celu,
 • definiowanie stawek w zależności od operatora za pomocą którego realizowane jest połączenie,
 • generowanie raportów billingowych oraz ich graficzna reprezentacja :
  • według celu
  • według ilości
  • według kosztów
 • raporty graficzne przedstawiające wykorzystania kanałów.