Centrala PBX dla 300 użytkowników

Centrala PBX dla 300 użytkowników

whc-service-main

Iptelekom z sukcesem uruchomiło u klienta centralę PBX w chmurze dla ponad 300 użytkowników wraz z integracją narzędzi biznesowych. W ramach wdrożenia informatycznego nasz zespół uruchomił centralę telefoniczną opartą o software’owe narzędzie PBX opartą o standard SIP. Centrala współpracuje z popularnymi telefonami IP, dostawcami usług SIP-Trunk oraz bramami tzw. mediagatway. Centrala jest kompleksowym rozwiązaniem służącym do komunikacji głosowej dla wszystkich użytkowników w firmie. Rozwiązanie typu UC (Unified Communications) zawierającym między innymi takie funkcjonalności jak :

– konferencje głosowe,

– prezentacja podczas połączeń przychodzących klientów pobieranych z bazy danych,

– możliwość pracy na urządzeniach typu softphone,

– Contact Center,

– Raporty / statystyki,

– Zapowiedzi głosowe w języku polskim i angielskim.

Wszystkie funkcjonalności bez ponoszenia dodatkowych kosztów i problemów w zarządzaniu.

Niedrogie wdrożenie naszej firmy pozwala klientowi korzystać z systemu, który nie jest limitowany ilością połączeń jednoczesnych, ilością wewnętrznych użytkowników. Centrala posiada wbudowany interfejs www do zarządzania wszystkimi użytkownikami.

Kierownik poszczególnych działów ma możliwość zarządzania aktualnym statusem Contact Center i reagować w zmiennych warunkach pracy. Do modułu użytkownik loguje się według indywidualnej konfiguracji przez panel www. System raportowy jest narzędziem webowym monitorującym ruch generowany w obrębie centrali telefonicznej.

Posiada szereg narzędzi, które umożliwiają min na:
– rejestrację wszystkich połączeń (lista połączeń, liczba połączeń)
– monitorowanie pracy i statusów konsultantów oraz kolejek (aktualna długość kolejek, ilość dostępnych konsultantów, raport z pracy konsultantów)
Przeglądanie statystyk połączeń:
– według typu, czasu, konsultanta
– czas połączenia,
– informacje o bieżącym połączeniu,
– lista połączeń nieodebranych,
– czas bezczynności,
– generowania wybranych raportów do PDF, Excel

System raportowy składa się z dwóch głównych modułów. Moduł raportowania połączeń realizowanych w
obrębie kolejek konsultantów:
– raportowane są połączenia realizowane w obrębie kolejki konsultantów.
Moduł raportowania połączeń realizowanych poza kolejką konsultantów:
– raportowane są połączenia realizowane poza kolejką konsultantów tj. połączenia wewnętrzne, połączenia wychodzące, połączenia przychodzące nie trafiające na kolejkę aktywnych konsultantów.
Moduł pozwala osobą zarządzającym otrzymywać dokładne zestawienia, statystyki i raporty poprzez aplikacji online. Aplikacja pozwoli na nadzorowanie i podejmowanie decyzji odnośnie jakości obsługi klienta.

W module można generować raporty według kolejek, grup. Po wybraniu odpowiednich danych tj. kolejek,
konkretnych agentów, zakresu dat możemy wygenerować raporty. Moduł pozwala generować raporty
według zdefiniowanych skrótów:
– z wczoraj,
– dzisiaj,
– obecny tydzień,
– obecny miesiąc,
– ostatnie trzy miesiące.