ASTERISK

Oficjalnie mówi się o Asterisku, że jest programową centralą telefoniczną o otwartym kodzie (open source), łączącą w sobie tradycyjną telefonię stacjonarną i telefonię pakietową. Nieoficjalnie, Asterisk jest najprawdopodobniej najpotężniejszym, najbardziej elastycznym i dostosowującym się do potrzeb użytkownika systemem telekomunikacyjnym opartym na licencji GPL.

Jego nazwa pochodzi od angielskiego słowa gwiazdka symbolizującego w informatyce dowolny znak „*”. Twórcą Asteriska jest Mark Spencer i firma Digium. Większość wdrożeń Asteriska oparte jest na Linuksie, ale działa on również pod kontrolą systemów Windows, BSD oraz Mac OS X. Może on służyć do takich celów jak:

  • wielo-protokołowa brama VoIP,
  • zaawansowana centrala telefoniczna,
  • IVR (Interactive Voice Response) serwer. Serwer umożliwiający interaktywną obsługę osoby dzwoniącej,
  • softswitch oprogramowanie sprzęgające świat tradycyjnych rozwiązań telefonicznych opartych na przełączaniu obwodów z rozwiązaniami IP opartymi na przełączaniu pakietów,
  • serwer konferencyjny,
  • system billingowy
  • Call Center lub Contact Center,
  • system integrujący i centralizujący rozwiązania telefoniczne kilku oddziałów firmy wokół jednego systemu.

Co najważniejsze, każda z tych funkcji może być wykonywana z osobna, jak również można zaimplementować te funkcje, aby działały równocześnie.